Pitäjänmäen Osuusruokala

TIETOSUOJASELOSTE KOSKIEN JÄSENREKISTERIÄ 24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Pitäjänmäen Osuusruokala
Y-tunnus: 0116309-8
Strömbergintie 1 B, 00380 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteritietojen ylläpitoon liittyvissä asioissa

Hallituksen sihteeri hannu.latva-pietila@fi.abb.com, 040 585 6900
Toimitusjohtaja hanna.linnala@fi.abb.com, 050 332 7723

Rekisterin nimi

POR jäsenrekisteri
POR jäsenrekisteri sisältää osuuskunnan jäsenluettelon ja sähköpostiosoitteiston.

Jäsenrekisteritietojen käsittelyn oikeusperuste

POR jäsenrekisteritietojen käsittely perustuu Osuuskuntalakiin 4 luku 14 §.

Jäsenrekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset

POR jäsenrekisterin ylläpitäminen on tarpeen lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi.

POR jäsenrekisterin sähköpostiosoitteistoa käytetään osuuskunnan asioiden
tiedottamiseen jäsenistölle sekä jäsenyyden toteamiseen.

Jäsenrekisterissä käsiteltävät tiedot

POR käsittelee seuraavia henkilötietoja: asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika,
sähköpostiosoite. Työsuhdetiedot työsuhteen keston osalta.

Mistä tiedot jäsenrekisteriin saadaan

Jäsenen henkilötiedot POR jäsenrekisteriin saadaan henkilöltä itseltään hänen
täyttäessään jäsenlomakkeen hakiessaan POR:n jäseneksi.

Rekisteritietojen luovuttaminen yrityksen ulkopuolelle
Osuuskunnan jäsenrekisterin tiedot luovutetaan viranomaiselle osuuskuntalakiin
perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

Rekisteritietojen luovuttaminen EU:n ulkopuolelle

POR ei siirrä jäsenrekisterin tietoja EU:n ulkopuolelle.

Rekisteritietojen säilytysaika

Osuuskunnan jäsenen henkilötietoja säilytetään POR jäsenrekisterissä ja POR
jäsenpostitusrekisterissä kunnes hänen jäsenyytensä päättyy ja osuusmaksu
palautetaan (Osuuskuntalaki 4 luku 14 §).

Rekisteröidyn oikeudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin
selvittääkseen käsitelläänkö häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä vai ei.
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin
on tallennettu.

Rekisteröidyn oikeutta saada tiedot voidaan tietosuoja-asetuksen nojalla rajoittaa
tai siitä voidaan kieltäytyä, jos tietojen antaminen vaikuttaisi haitallisesti muiden
rekisteröityjen oikeuksiin tai vapauksiin. Tällaisia suojattavia oikeuksia ovat mm
rekisterinpitäjän liikesalaisuudet tai toisen henkilön henkilötiedot. Rekisteröidyn
oikeutta voidaan rajoittaa myös kansallisessa lainsäädännössä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että POR oikaisee ilman aiheetonta viivästystä
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisteröity ei voi vaatia tietojensa poistamista jäsenrekisteristä niin kauan kuin
POR:lla on lakisääteinen velvoite ylläpitää osuuskunnan jäsenluetteloa.

Rekisteröity voi vaatia henkilötietojensa käytön rajoittamista tai poistamista POR
jäsenrekisteristä, mikäli

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin käyttötarkoituksiin, joihin ne kerättiin
  • henkilötietoja on käytetty lainvastaisesti

Henkilötietojen käytön rajoittamista voidaan vaatia myös, jos rekisteröity kiistää
henkilötietojensa paikkansapitävyyden mutta vain siksi aikaa, kunnes POR
varmistaa tiedot.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisteröity katsoo, että POR ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa
tietosuojasääntelyä.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Jäsenrekisteritietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2
mainittuun POR yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista
koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai
postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti Pitäjänmäen Osuusruokalassa.

POR voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai
käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. Tarkastuspyyntö voidaan pyytää
allekirjoitettuna. Henkilökohtaisesti asioitaessa voidaan pyytää henkilöllisyystodistus,
jotta voidaan varmistua henkilöllisyydestä.

Lataa PDF tästä.